Bài 52 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao


Chứng minh rằng với mọi ∝ mà cos k∝ ≠ 0 (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) và sin ∝ ≠ 0 thì:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Chứng minh rằng nếu ∝ và β khác \({\pi  \over 2} + k\pi \,(k \in Z)\) thì:

\(\left\{ \matrix{
\tan \alpha + \tan \beta = {{\sin (\alpha + \beta )} \over {\cos \alpha \cos \beta }} \hfill \cr 
\tan \alpha - \tan \beta = {{\sin (\alpha - \beta )} \over {\cos \alpha \cos \beta }} \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& \tan \alpha + \tan \beta = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }} + {{\sin \beta } \over {\cos \beta }} \cr&= {{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha } \over {\cos \alpha \cos \beta }} \cr 
& = {{\sin (\alpha + \beta )} \over {\cos \alpha \cos \beta }} \cr} \)

\(\begin{array}{l}
\tan \alpha - \tan \beta = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }} - \frac{{\sin \beta }}{{\cos \beta }}\\
= \frac{{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta }}{{\cos \alpha \cos \beta }}\\
= \frac{{\sin \left( {\alpha - \beta } \right)}}{{\cos \alpha \cos \beta }}
\end{array}\)

LG b

Chứng minh rằng với mọi ∝ mà cos k∝ ≠ 0 (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) và sin ∝ ≠ 0 thì:

\({1 \over {\cos \alpha \cos 2\alpha }} + {1 \over {\cos 2\alpha \cos 3\alpha }} + ... + {1 \over {\cos 7\alpha \cos 8\alpha }} \)

\(= {{\tan 8\alpha  - \tan \alpha } \over {\sin \alpha }}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({1 \over {\cos \alpha \cos 2\alpha }} = {{\tan 2\alpha  - \tan \alpha } \over {\sin (2\alpha  - \alpha )}} = {{\tan 2\alpha  - \tan \alpha } \over {\sin \alpha }}\)

Tương tự:

\(\eqalign{
& {1 \over {\cos 2\alpha \cos 3\alpha }} = {{\tan 3\alpha - \tan 2\alpha } \over {\sin \alpha }};... \cr 
& {1 \over {\cos 7\alpha \cos 8\alpha }} = {{\tan 8\alpha - \tan 7\alpha } \over {\sin \alpha }} \cr} \)

Do đó: \({1 \over {\cos \alpha \cos 2\alpha }} + {1 \over {\cos 2\alpha \cos 3\alpha }} + ... + {1 \over {\cos 7\alpha \cos 8\alpha }} \)

\(\begin{array}{l}
= \frac{{\tan 2\alpha - \tan \alpha }}{{\sin \alpha }} + \frac{{\tan 3\alpha - \tan 2\alpha }}{{\sin \alpha }}\\
+ ... + \frac{{\tan 8\alpha - \tan 7\alpha }}{{\sin \alpha }}\\
= \frac{{\tan 2\alpha - \tan \alpha + \tan 3\alpha - \tan 2\alpha + ... + \tan 8\alpha - \tan 7\alpha }}{{\sin \alpha }}
\end{array}\)

\(= {{\tan 8\alpha  - \tan \alpha } \over {\sin \alpha }}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.