Bài 48 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng: \(\cos {{2\pi } \over 7} + \cos {{4\pi } \over 7} + \cos {{6\pi } \over 7} =  - {1 \over 2}\)

Hướng dẫn: Nhân vế trái với \({\pi  \over 7}\) (hoặc \({{2\pi } \over 7}\) ) rồi sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng.

Đáp án

Đặt \(A = \cos {{2\pi } \over 7} + \cos {{4\pi } \over 7} + \cos {{6\pi } \over 7}\) , ta có:

\(\eqalign{
& 2A\sin {\pi \over 7} = 2\cos {{2\pi } \over 7}\sin {\pi \over 7} + 2\cos {{4\pi } \over 7}\sin {\pi \over 7}\cr& + 2\cos {{6\pi } \over 7}\sin {\pi \over 7} \cr
& = (\sin {{3\pi } \over 7} - \sin {\pi \over 7}) + (\sin {{5\pi } \over 7} - \sin {{3\pi } \over 7})\cr&+ (\sin {{7\pi } \over 7} - \sin {{5\pi } \over 7}) = - sin{\pi \over 7} \cr
& \Rightarrow A = - {1 \over 2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 4: Một số công thức lượng giác

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu