Bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

Bài 3. Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

\({7^{ - 1}}.14;{4 \over {{3^{ - 2}}}};{\left( {{4 \over 5}} \right)^{ - 2}};{{{{\left( { - 18} \right)}^2}.5} \over {{{15}^2}.3}}\)

Giải

\({7^{ - 1}}.14 = {{14} \over 7} = 2\);

\({4 \over {{3^{ - 2}}}} = {4.3^2} = 36\);

\({\left( {{4 \over 5}} \right)^{ - 2}} = {\left( {{5 \over 4}} \right)^2} = {{25} \over {16}}\);

\({{{{\left( { - 18} \right)}^2}.5} \over {{{15}^2}.3}} = {{{{18}^2}.5} \over {{5^2}{{.3}^3}}} = {{{2^2}{{.5.3}^4}} \over {{5^2}{{.3}^3}}} = {{{2^2}.3} \over 5} = {{12} \over 5}\)

loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu



Các bài liên quan