Bài 1 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Với số thực a và các số nguyên m, n, ta có:
\({a^m}.{a^n} = {a^{m.n}};{{{a^m}} \over {{a^n}}} = {a^{m - n}}\)

b) Với hai số thực a, b cùng khác 0 và số nguyên n, ta có:
\({\left( {ab} \right)^n} = {a^n}.{b^n};{\left( {{a \over b}} \right)^n} = {{{a^n}} \over {{b^n}}}\)

c) Với hai số thực a, b thỏa mãn 0 < a < b với số nguyên a, ta có an < bn

d) Với số thực a khác 0 và hai số nguyên m, n, ta có: Nếu m>n thì \({a^m} > {a^n}\).

Lời giải chi tiết

a) Sai. Sửa lại:

Với số thực a khác 0 và các số nguyên m, n, ta có:
\({a^m}.{a^n} = {a^{m+n}};{{{a^m}} \over {{a^n}}} = {a^{m - n}}\)

b) Đúng.

c) Sai (chẳng hạn \(a^0=b^0\))

d) Sai. Chẳng hạn 3 > 2 nhưng \({\left( {{1 \over 2}} \right)^3} < {\left( {{1 \over 2}} \right)^2}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD