Giải bài 3 trang 123 SGK Địa lí 9


Đề bài

Dựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 và rút ra nhận xét.

Bảng 33.3. Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, năm 2002

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xử lí số liệu:

Tính tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) của cả nước năm 2002:

+ Tỉ trọng diện tích vùng KTTĐ phía Nam (%) = Diện tích vùng KTTĐ phía Nam : Diện tích ba vùng KTTĐ x 100.

+ Tỉ trọng dân số vùng KTTĐ phía Nam (%) = Dân số vùng KTTĐ phía Nam : Dân số ba vùng KTTĐ x 100.

+ Tỉ trọng GDP vùng KTTĐ phía Nam (%) = GDP vùng KTTĐ phía Nam : GDP ba vùng KTTĐ x 100.

- Vẽ biểu đồ:

+ Biểu đồ "thể hiện tỉ trọng": Biểu đồ tròn.

+ Vẽ ba hình tròn lần lượt thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số và GDP của vùng KTTĐ phía Nam trong ba vùng KTTĐ của cả nước.

Lời giải chi tiết

- Xử lí số liệu:

Bảng tỉ trọng diện tích, dân số và GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 (%)

- Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, năm 2002 (%).

- Nhận xét

+ Về diện tích: vùng KTTĐ phía Nam chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng diện tích ba vùng KTTĐ nước ta với 39,3% (chiếm hơn 1/3).

+ Về dân số: tương tự, vùng KTTĐ phía Nam cũng chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng số dân của ba vùng KTTĐ nước ta với 39,3% (chiếm hơn 1/3).

+ Trong cơ cấu GDP, vùng KTTĐ phía Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất, đóng góp hơn ½ trong tổng GDP của ba vùng KTTĐ (65%).

=> Đây là vùng KTTĐ có tiềm lực kinh tế mạnh nhất trong ba vùng KTTĐ, là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế khu vực phía Nam cũng như cả nước.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 177 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.