Bài 27 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao


Dùng bảng tính sin, cos (hoặc dùng máy tính bỏ túi) để tính giá trị sau:

Đề bài

Dùng bảng tính sin, cos (hoặc dùng máy tính bỏ túi) để tính giá trị sau (chính xác đến hàng phần nghìn):

cos (-2500 );  sin5200  và \(\sin {{11\pi } \over {10}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

cos (-2500) ≈ - 0, 342

sin 5200 ≈ 0, 342

\(\sin {{11\pi } \over {10}} \approx - 0,309\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí