Bài 22 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Giải các bất phương trình sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau:

\(a){x^4} < 3;\)            \(b){x^{11}} \ge 7;\)

\(c){x^{10}} > 2;\)           \(d){x^3} \le 5;\)

LG a

\({x^4} < 3\)

Lời giải chi tiết:

\({x^4} < 3 \Leftrightarrow \left| x \right| < \root 4 \of 3  \)

\(\Leftrightarrow  - \root 4 \of 3  < x < \root 4 \of 3 \).

Tập nghiệm \(S = \left( { - \root 4 \of 3 ;\root 4 \of 3 } \right)\)

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

LG b

\({x^{11}} \ge 7\)

Lời giải chi tiết:

\({x^{11}} \ge 7 \Leftrightarrow x \ge \root {11} \of 7 ;\)

Vậy \(S = \left[ {\root {11} \of 7 ; + \infty } \right)\)

LG c

\({x^{10}} > 2\)

Lời giải chi tiết:

\({x^{10}} > 2 \Leftrightarrow \left| x \right| > \root {10} \of 2 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x < - \root {10} \of 2 \hfill \cr 
x > \root {10} \of 2 \hfill \cr} \right..\)

Vậy \(S = \left( { - \infty ; - \root {10} \of 2 } \right) \cup \left( {\root {10} \of 2 ; + \infty } \right)\)

LG d

\({x^3} \le 5\)

Lời giải chi tiết:

\({x^3} \le 5 \Leftrightarrow x \le \root 3 \of 5 \)

Vậy \(S = \left( { - \infty ;\root 3 \of 5 } \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.