Bài 22 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Giải các bất phương trình sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau:

\(a){x^4} < 3;\)            \(b){x^{11}} \ge 7;\)

\(c){x^{10}} > 2;\)           \(d){x^3} \le 5;\)

LG a

\({x^4} < 3\)

Lời giải chi tiết:

\({x^4} < 3 \Leftrightarrow \left| x \right| < \root 4 \of 3  \)

\(\Leftrightarrow  - \root 4 \of 3  < x < \root 4 \of 3 \).

Tập nghiệm \(S = \left( { - \root 4 \of 3 ;\root 4 \of 3 } \right)\)

LG b

\({x^{11}} \ge 7\)

Lời giải chi tiết:

\({x^{11}} \ge 7 \Leftrightarrow x \ge \root {11} \of 7 ;\)

Vậy \(S = \left[ {\root {11} \of 7 ; + \infty } \right)\)

LG c

\({x^{10}} > 2\)

Lời giải chi tiết:

\({x^{10}} > 2 \Leftrightarrow \left| x \right| > \root {10} \of 2 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x < - \root {10} \of 2 \hfill \cr 
x > \root {10} \of 2 \hfill \cr} \right..\)

Vậy \(S = \left( { - \infty ; - \root {10} \of 2 } \right) \cup \left( {\root {10} \of 2 ; + \infty } \right)\)

LG d

\({x^3} \le 5\)

Lời giải chi tiết:

\({x^3} \le 5 \Leftrightarrow x \le \root 3 \of 5 \)

Vậy \(S = \left( { - \infty ;\root 3 \of 5 } \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài