Bài 17 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7.56% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đề bài

Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7,56% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức lãi kép: \(T = A{\left( {1 + r} \right)^N}\)

Ở đó:

T là số tiền thu được cả vỗn và lãi

A là số tiền gửi vào ban đầu

r là lãi suất theo kì hạn

N là số kì hạn

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức lãi kép: \(T = A{\left( {1 + r} \right)^N}\)

Trong đó, A=15 (triệu đồng)

r = 7,56% và N=5.

Sau 5 năm người gửi thư thu được một số tiền (cả vốn lẫn lãi) là

\(15{\left( {1+7,56\%} \right)^5}\) = 15.1,07565  \(\approx 21,59\) (triệu đồng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD