Bài 2 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao


Viết phương trình của Δ dưới dạng phương trình theo đoạn chắn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho đường thẳng \(\Delta :3x - 4y + 2 = 0.\)

LG a

Viết phương trình của Δ dưới dạng tham số.

Lời giải chi tiết:

Δ có vec tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow n  = (3\,;\, - 4)\)nên có vec tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u \left( {4;3} \right)\).

Δ đi qua điểm \(A\left( {0\,;\,{1 \over 2}} \right)\).

Vậy Δ có phương trình tham số là

\(\left\{ \matrix{
x = 4t \hfill \cr 
y = {1 \over 2} + 3t \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo
decumar

LG b

Viết phương trình của Δ dưới dạng phương trình theo đoạn chắn.

Lời giải chi tiết:

Ta có  

\(3x - 4y + 2 = 0\,\,\, \Leftrightarrow \,\,\,3x - 4y =  - 2\)

\(\Leftrightarrow \,\,{x \over { - {2 \over 3}}} + {y \over {{1 \over 2}}} = 1\)

Cách khác:

Cho x=0 thì y=1/2.

Cho y=0 thì x=-2/3.

Do đó pt đoạn chắn \({x \over { - {2 \over 3}}} + {y \over {{1 \over 2}}} = 1\)

LG c

Tính khoảng cách từ mỗi điểm \(M(3;5),N( - 4;0),P(2;1)\) tới Δ và xét xem đường thẳng  cắt cạnh nào của tam giác MNP.

Lời giải chi tiết:

Ta có 

\(\eqalign{
& d(\,M\,;\,\Delta ) = {{|3.3 - 4.5 + 2|} \over {\sqrt {{3^2} + {4^2}} }} = {9 \over 5} \cr 
& d(\,N\,;\,\Delta ) = {{| - 12 + 2|} \over {\sqrt {{3^2} + {4^2}} }} = {{10} \over 5} = 2 \cr 
& d(\,P\,;\,\Delta ) = {{|6 - 4 + 2|} \over {\sqrt {{3^2} + {4^2}} }} = {4 \over 5} \cr} \)

M và N cùng phía đối với đường thẳng Δ còn P nằm khác  phía nên Δ không cắt MN, Δ cắt MP và NP.

LG d

Tính góc hợp bởi Δ và mỗi trục tọa độ.

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng Ox có phương trình  y = 0, α là góc giữa α với Ox thì

\(\cos \alpha  = {{|3.0 - 4.1|} \over {\sqrt {{3^2} + {4^2}} .\sqrt {{0^2} + {1^2}} }} = {4 \over 5} \Rightarrow \,\,\alpha  \approx {36^0}52'\)

Phương trình đường thẳng Oy là  x = 0, \(\beta  \) là góc giữa Δ  với Oy  ta có 

\(\cos \beta  = {{|3.1 - 4.0|} \over {\sqrt {{3^2} + {4^2}} .\sqrt {{1^2} + {0^2}} }} = {3 \over 5}\Rightarrow \,\,\beta  \approx {53^0}7'\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.