Bài 11 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao


Cho hai đường tròn

Đề bài

Cho hai đường tròn \((O\,;\,R)\) và \(({O'}\,;\,{R'})\) cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên đường thẳng AB, lấy điểm C ở ngoài hai đường tròn và kẻ hai tiếp tuyến CE, CF đến hai đường tròn đó ( E, F là các tiếp điểm). Chứng minh rằng CE = CF.

Lời giải chi tiết

 

Ta có 

\(\eqalign{
& {\wp _{{C_{/(O)}}}} = \overrightarrow {CA} .\overrightarrow {CB}  = C{E^2} \cr 
& {\wp _{{C_{/({O\,'})}}}} = \overrightarrow {CA} .\overrightarrow {CB}  = C{F^2} \cr 
& \Rightarrow \,\,\,CE = CF \cr} \)

Chú ý:

Hai công thức ở trên là sử dụng công thức trang 50 SGK Hình học 10 nâng cao. Các em cũng có thể chứng minh chi tiết như sau:

Áp dụng công thức phương tích của điểm C với hai đường tròn ta có:


*Do CE là tiếp tuyến của (O) nên tam giác CEO vuông tại E.

* Do CF là tiếp tuyến của (O’) nên tam giác CFO’ vuông tại F.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí