Bài 11 Trang 152 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


hãy tính

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Cho biết \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx =  - 4,} \) \(\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx = 6,} \) \(\int\limits_1^5 {g\left( x \right)} dx = 8.\) Hãy tính:

LG a

\(\int\limits_2^5 {f\left( x \right)}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của tích phân \(\int\limits_a^c {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_b^c {f\left( x \right)dx} \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx} = \int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx} + \int\limits_2^5 {f\left( x \right)dx} \\
\Leftrightarrow 6 = - 4 + \int\limits_2^5 {f\left( x \right)dx} \\
\Leftrightarrow \int\limits_2^5 {f\left( x \right)dx} = 6 + 4 = 10
\end{array}\)

Quảng cáo
decumar

LG b

\(\int\limits_1^2 {3f\left( x \right)} dx \)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất \(\int\limits_a^b {kf\left( x \right)dx}  = k\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} \)

Lời giải chi tiết:

\(\int\limits_1^2 {3f\left( x \right)} dx \) \(= 3\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx}  \) \(= 3.\left( { - 4} \right) =  - 12\) 

LG c

\(\int\limits_1^5 {\left[ {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]} dx\)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất \(\int\limits_a^b {\left[ {f\left( x \right) \pm g\left( x \right)} \right]dx}  \) \(= \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  \pm \int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} \)

Lời giải chi tiết:

\(\int\limits_1^5 {\left[ {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]} dx \) \(= \int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx}  - \int\limits_1^5 {g\left( x \right)} dx \) \(= 6 - 8 =  - 2\)

LG d

\(\int\limits_1^5 {\left[ {4f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]} dx \)

Lời giải chi tiết:

\(\int\limits_1^5 {\left[ {4f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]} dx \) \( = \int\limits_1^5 {4f\left( x \right)dx}  - \int\limits_1^5 {g\left( x \right)dx} \) \(= 4\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx}  - \int\limits_1^5 {g\left( x \right)dx} \) \(= 4.6 - 8 = 16. \)     

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.