Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp


Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp.

I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

1. Vai trò

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp.

- Là một ngành sx vật chất không thể thay thế được:

 + Cung cấp lương thực, thực phẩm.

 + Nguyên liệu cho công nghiệp.

 + Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.

- Hiện nay 40% số lao động thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp, chiếm 4% GDP toàn cầu.

2. Đặc điểm

a) Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế

- Đây là đặc điểm quan trọng phân biệt nông nghiệp với công nghiệp. 

- Quy mô và phương hướng sản xuất mức độ thâm canh và cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai. 

b) Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi.

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các sinh vật, các cơ thể sống.

- Việc hiểu biết và tôn trọng các quy luật sinh học, quy luật tự nhiên là một đòi hỏi quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

c) Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ

- Đây là đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt.

- Thời gian sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi tương đối dài, không giống nhau và thông qua hàng loạt giai đoạn kế tiếp nhau. 

- Cần thiết phải xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển ngành nghề dịch vụ.

d) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

- Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có đủ năm yếu tố cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng.

- Các yếu tố này kết hợp chặt chẽ với nhau, cùng tác động trong một thể thống nhất và không thể thay thế nhau.

e) Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa

Biểu hiện là việc hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp và đẩy mạnh chế biến nông sản để nâng cao giá trị thương phẩm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí