Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu
Môi trường - Địa lí 10

Môi trường sống của con người, tức là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người

Xem chi tiết

Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loại người

Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường hay làm suy thoái chất lượng môi trường. Điều này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của xã hội loài người.

Xem chi tiết

Tài nguyên thiên nhiên

Loại tài nguyên khôi phục được như đất trồng, các loài động vật và thực vật.

Xem chi tiết

Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 159 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Em hãy chứng minh rằng sự tiến hộ của khoa học công nghệ có thể giúp con người giải quyết tình trạng bị đe dọa khan hiếm tài nguyên khoáng sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 160 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 161 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 1 trang 161 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 2 trang 161 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 2 trang 161 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 3 trang 161 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 3 trang 161 SGK Địa lí 10

Xem lời giải