Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bình chọn:
4.5 trên 133 phiếu
Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ

Các dịch vụ kinh doanh gồm vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản. các dịch vụ nghề nghiệp...

Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Xem chi tiết

Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới

Ở các nước phát triển, các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (trên 60%). Còn ở các nước đang phát triển, tỉ trọng của dịch vụ thường chi dưới 50%.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Dựa vào hình 35, hãy nhận xét về sự phân hóa tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 136 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 2 trang 137 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 137 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 4 trang 137 SGK Địa lí 10

Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét?

Xem lời giải

Bài 3 trang 137 SGK Địa lí 10

Vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của các ngành dịch vụ?

Xem lời giải