CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Bình chọn:
4.5 trên 88 phiếu
Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ? Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 35, hãy nhận xét về sự phân hóa tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới? Dựa vào hình 35, hãy nhận xét về sự phân hóa tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 136 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 137 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 2 trang 137 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 137 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 137 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 3 trang 137 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 137 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 137 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 4 trang 137 SGK Địa lí 10 Bài 4 trang 137 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 4 trang 137 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ của ngành giao thông vận tải đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới? Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ của ngành giao thông vận tải đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Em hãy kể tên một số loại phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc của vùng băng giá gần Cực Bắc? Em hãy kể tên một số loại phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc của vùng băng giá gần Cực Bắc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 139 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Theo em, mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải? Theo em, mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 139 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào? Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 139 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ trang 140 và kiến thức đã học hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới dự phát triển và phân bố, cũng như hoạt động của ngành giao thông vận tải? Dựa vào sơ đồ trang 140 và kiến thức đã học hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới dự phát triển và phân bố, cũng như hoạt động của ngành giao thông vận tải?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Em hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải khác nhau tham gia vào giao thông vận tải thành phố? Em hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải khác nhau tham gia vào giao thông vận tải thành phố?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 141 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 141 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 141 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 2 trang 141 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 141 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 141 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 3 trang 141 SGK ĐỊa lí 10 Bài 3 trang 141 SGK ĐỊa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 141 SGK ĐỊa lí 10

Xem chi tiết
Bài 4 trang 141 SGK Địa lí 10 Bài 4 trang 141 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 4 trang 141 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Tại sao châu Âu và Đông Bắc Hoa Kì mạng lưới đường sắt có mật độ cao? Tại sao châu Âu và Đông Bắc Hoa Kì mạng lưới đường sắt có mật độ cao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 37.2, hãy nhận xét về phân bố ngành vận tải ô tô trên thế giới? Dựa vào hình 37.2, hãy nhận xét về phân bố ngành vận tải ô tô trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Tại sao phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới lại phân bố chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương? Tại sao phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới lại phân bố chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 144 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 146 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 146 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 146 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài