Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bình chọn:
4.4 trên 129 phiếu
Lớp vỏ Trái Đất

Ở Trái Đất là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày dao động từ 5km ở đại dương đến 0km (ở lục địa).

Xem chi tiết

Lớp Manti

Từ vỏ Trái Đất cho tới độ sâu 2900 km là lớp Manti (còn gọi là bao Manti). Lớp này chiếm hơn 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất.

Xem chi tiết

Nhân Trái Đất

Lớp trong cùng là nhân Trái Đất (hay còn gọi là lõi). Lớp này có độ dày khoảng 470km.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Thuyết kiến tạo mảng

Nhìn chung ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cùng có hoạt động kiến tạo xảy ra, đồng thời đó cũng là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, thường sinh ra nhiều hoạt động động đất, núi lửa.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 25 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 26 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 26 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 27 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 27 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 sgk địa lí 10

Dựa vào hình 7.1 và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của Trái Đất (vị trí, độ dày, đặc điểm).

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 sgk địa lí 10

Trình bày những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.

Xem lời giải