Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Bình chọn:
3.8 trên 52 phiếu
Vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải

Giao thông vận tải tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.

Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất khác nhau tới phân bố và hoạt động của các loại hình giao thông vận tải.

Xem chi tiết

Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ của ngành giao thông vận tải đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Em hãy kể tên một số loại phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc của vùng băng giá gần Cực Bắc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 139 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Theo em, mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 139 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 139 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ trang 140 và kiến thức đã học hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới dự phát triển và phân bố, cũng như hoạt động của ngành giao thông vận tải?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Em hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải khác nhau tham gia vào giao thông vận tải thành phố?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 141 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 141 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 2 trang 141 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 141 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 3 trang 141 SGK ĐỊa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 141 SGK ĐỊa lí 10

Xem lời giải

Bài 4 trang 141 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 4 trang 141 SGK Địa lí 10

Xem lời giải