Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bình chọn:
4.4 trên 78 phiếu
Vai trò của nông nghiệp

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp.

Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

Xem chi tiết

Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạo ra những tiền đề cần thiết nhằm sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của các nước, các vùng.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 103 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 105 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 105 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 106 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 106 sgk Địa lí lớp 10

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp

Xem lời giải

Bài 2 trang 106 sgk Địa lí lớp 10

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 sgk Địa lí lớp 10

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Xem lời giải