Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bình chọn:
4.4 trên 130 phiếu
Cấu trúc của khí quyển

Tầng đối lưu nằm trên bề mặt Trái Đất có chiều dày không đồng nhất: ở Xích đạo 16 km, còn ở cực chỉ khoảng 8 km. Không khí trong tầng này chuyển động chủ yếu theo chiều thẳng đứng.

Xem chi tiết

Bức xạ và nhiệt độ không khí

Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho mặt đất là bức xạ mặt trời. Quá trình bức xạ mặt trời đến bề mặt Trái Đất được phân bố

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 39 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 42 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 43 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 43 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 43 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 sgk địa lí 10

Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 sgk địa lí 10

Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 sgk địa lí 10

Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xa đại dương.

Xem lời giải