CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 103 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 103 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 105 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 105 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 105 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 106 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 106 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 106 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 106 sgk Địa lí lớp 10

Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp

Xem chi tiết
Bài 2 trang 106 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 106 sgk Địa lí lớp 10

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 106 sgk Địa lí lớp 10 Bài 3 trang 106 sgk Địa lí lớp 10

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới. Em có nhận xét gì về sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 28.5, em hãy cho biết các vùng phân bố của các cây công nghiệp chủ yếu. Giải thích. Dựa vào hình 28.5, em hãy cho biết các vùng phân bố của các cây công nghiệp chủ yếu. Giải thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 112 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 112 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 112 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp? Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào? Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 29.3, em có nhận xét gì về sự phân bố đàn gia súc trên thế giới? Dựa vào hình 29.3, em có nhận xét gì về sự phân bố đàn gia súc trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Ở địa phương em nuôi trồng những loại thủy sản nào? Ở địa phương em nuôi trồng những loại thủy sản nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 117 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 117 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 117 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài