Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bình chọn:
4 trên 95 phiếu
  • Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 10

    Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 10

    Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ. Đọc bản đồ, tìm hiểu sự phân hóa khí hậu ở một số đới

  • Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 10

    Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 10

    Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu. a) Đọc các biểu đồ.b) So sánh những điểm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậu.