Bài 23. Cơ cấu dân số

Bình chọn:
4.6 trên 139 phiếu
Cơ cấu dân số theo giới

Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân. Đơn vị tính bằng phần trăm (%).

Xem chi tiết

Cơ cấu dân số theo lao động

Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 89 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 90 SGK Địa lí 10

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế - xã hội?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 91 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi? Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Cho bảng số liệu: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và Việt Nam năm 2000. Nhận xét

Xem lời giải