CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ

Bình chọn:
4 trên 83 phiếu
Dựa vào hình 1.3b, em hãy cho biết theo phương phép chiếu hình này, khu vực nào của bản đồ chính xác, khu vực nào kém chính xác ? Dựa vào hình 1.3b, em hãy cho biết theo phương phép chiếu hình này, khu vực nào của bản đồ chính xác, khu vực nào kém chính xác ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 1.5a, hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu : vĩ tuyến tiếp xúc với hình nón và các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón, vĩ tuyến nào chính xác, vĩ tuyến nào không chính xác ? Dựa vào hình 1.5a, hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu : vĩ tuyến tiếp xúc với hình nón và các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón, vĩ tuyến nào chính xác, vĩ tuyến nào không chính xác ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 8 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 8 SGK Địa lí 10

Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 8 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 8 SGK Địa lí 10

Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?

Xem chi tiết
Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào? Quan sát hình 2.1, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 2.2 hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ? Dựa vào hình 2.2 hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không những chỉ nêu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ ? Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Quan sát hình 2.4 ( trang 13 sgk Địa lí 10), hãy cho biết: Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào? Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người? Quan sát hình 2.4 ( trang 13 sgk Địa lí 10), hãy cho biết: Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào? Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 10

Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (SGK trang 10) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 14 SGK Địa lí 10

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Xem chi tiết
Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ? Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 16 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 16 SGK Địa lí 10

Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 10

Chứng minh rằng bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 10

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Xem chi tiết
Thực hành Bài 4 trang 17 SGK Địa lí 10 Thực hành Bài 4 trang 17 SGK Địa lí 10

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất