CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ

Bình chọn:
4 trên 84 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK Địa lí 10) Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK Địa lí 10)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 Câu hỏi 2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 8 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí lớp 10

Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 8 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 8 sgk Địa lí lớp 10

Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 9 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 9 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 10 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 10 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 12 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 12 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 13 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 13 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 14 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (SGK trang 10) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 14 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 15 SGK  Địa lí 10 Câu hỏi lý thuyết 1 trang 15 SGK Địa lí 10

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 16 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 16 sgk Địa lí lớp 10

Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 16 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 16 sgk Địa lí lớp 10

Chứng minh rằng bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 16 sgk Địa lí lớp 10 Bài 3 trang 16 sgk Địa lí lớp 10

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Xem chi tiết

Thực hành bài 4 Trang 17 SGK Địa lí 10 Thực hành bài 4 Trang 17 SGK Địa lí 10

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài