CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ

Bình chọn:
4 trên 84 phiếu
Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống

Bản đồ là một phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về Địa lí

Xem chi tiết

Phép chiếu phương vị

Phép chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt phẳng.

Xem chi tiết

Phương pháp kí hiệu

Phương pháp kí hiệu thường dùng để biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể như: các điểm dân cư, các trung tâm công nghiệp, các mỏ khoáng sản, các hải cảng...

Xem chi tiết

Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập

Để đọc một bản đồ trước hết cần xem tỉ lệ của bản đồ, từ đó biết được 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, bao nhiêu km trên thực địa.

Xem chi tiết

Phép chiếu hình nón

Phép chiếu hình nón là cách thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình nón, sau đó triển khai mặt chiếu hình nón ra mặt phẳng

Xem chi tiết

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động là phương pháp thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên, cũng như các hiện tượng kinh tế - xã hội trên bản đồ.

Xem chi tiết

Phép chiếu hình trụ

Phép chiếu hình trụ là cách thể hiện lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình trụ, sau đó triển khai mặt trụ ra mặt phẳng.

Xem chi tiết

Phương pháp chấm điểm

Phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân bố phân tán, lẻ tẻ (các điể-m dân cư nông thôn, các cơ sở chăn nuôi...) bằng các điểm chấm trên bản đồ.

Xem chi tiết

Phương pháp bản đồ- biểu đồ

Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK Địa lí 10)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi 2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 8 sgk Địa lí lớp 10

Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 sgk Địa lí lớp 10

Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 9 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 10 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 12 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 13 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (SGK trang 10) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sgk Địa lí lớp 10

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 15 SGK Địa lí 10

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất