CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Bình chọn:
4.3 trên 105 phiếu
Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế? Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Từ sơ đồ về sản xuất công nghiệp, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp? Từ sơ đồ về sản xuất công nghiệp, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp? Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp? Hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 120 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 120 SGK Địa lí 10

Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?

Xem chi tiết

Kết hợp bảng 121 với các hình 32.2; 32.4, em hãy nêu lên đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ và công nghiệp điện trên thế giới? Kết hợp bảng 121 với các hình 32.2; 32.4, em hãy nêu lên đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ và công nghiệp điện trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Dựa vào hình 32.5, em hãy cho biết các nước khai thác quặng sắt và sản xuất thép chủ yếu trên thế giới? Dựa vào hình 32.5, em hãy cho biết các nước khai thác quặng sắt và sản xuất thép chủ yếu trên thế giới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Em có nhận xét và giải thích sự khác biệt giữa các nước khai thác quặng và các nước sản xuất kim loại màu? Em có nhận xét và giải thích sự khác biệt giữa các nước khai thác quặng và các nước sản xuất kim loại màu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 125 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 125 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 125 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 2 trang 125 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 125 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 125 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Em hãy chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa bốn ngành trên? Em hãy chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa bốn ngành trên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 126 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất và phân bố của các phân ngành công nghiệp hóa chất? Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất và phân bố của các phân ngành công nghiệp hóa chất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Em hãy kể tên các mặt hàng của ngành công nghiệp thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường Việt Nam? Em hãy kể tên các mặt hàng của ngành công nghiệp thực phẩm đang tiêu thụ trên thị trường Việt Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 2 trang 130 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 130 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 2 trang 130 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 3 trang 130 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 130 SGK Địa lí 10

Giải bài tập Bài 3 trang 130 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Quan sát bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33, em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí? Quan sát bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33, em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 2 trang 132 SGK Địa lí Bài 2 trang 132 SGK Địa lí

Giải bài tập Bài 2 trang 132 SGK Địa lí

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài