Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số

Bình chọn:
4.1 trên 107 phiếu
Dân số và tình hình phát triển

heo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, tính đến giữa năm 2005 dân số thế giới là 6 477 triệu người trong tổng số trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

Xem chi tiết

Gia tăng dân số - Địa lý 10

Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định : sinh đẻ và tử vong.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 82 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 83 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 84 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 85 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 85 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Giả sự tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2 % và không thay đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số ở địa phương đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường.

Xem lời giải