Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển

Bình chọn:
4.6 trên 108 phiếu
Lý thuyết sóng, thủy triều, dòng biển

Lý thuyết sóng, thủy triều, dòng biển Địa lí 10 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục II trang 60 SGK Địa lí 10

1. Dựa vào hình 16.1 và hình 16.2, hãy cho biết vào các ngày có dao động thuỷ triều lớn nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng như thế nào? 2. Dựa vào hình 16.3, cho biết vào các ngày có dao động thuỷ triều nhỏ nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 61 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 sgk địa lí 10

Hãy cho biết nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần mà em biết.

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 sgk địa lí 10

Dựa vào các hình 16.1. 16.2. 16.3, hãy nhận xét vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường như thế nào? Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều kém như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 sgk địa lí 10

Dựa vào hình 16.4 và kiến thức đã học, hãy cho biết: Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ấm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao? Ở vùng ôn đới bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Xem lời giải