CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bình chọn:
4.7 trên 73 phiếu
Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển

Loài người đang đứng trước thử thách lớn : các nguồn tài nguyên trên Trái Đất là có hạn.

Xem chi tiết

Môi trường - Địa lí 10

Môi trường sống của con người, tức là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người

Xem chi tiết

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển

Hoa Kì là một trong những nước phát thải lớn nhất các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, nhưng chính phủ Hoa Kì lại không tham gia kí Nghị định thư Ki ô-tô.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loại người

Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường hay làm suy thoái chất lượng môi trường. Điều này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của xã hội loài người.

Xem chi tiết

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển

Các nước đang phát triển chiếm hơn 1/2 diện tích lục địa. Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, cả về trữ lượng và chủng loại

Xem chi tiết

Tài nguyên thiên nhiên

Loại tài nguyên khôi phục được như đất trồng, các loài động vật và thực vật.

Xem chi tiết

Em hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 159 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Em hãy chứng minh rằng sự tiến hộ của khoa học công nghệ có thể giúp con người giải quyết tình trạng bị đe dọa khan hiếm tài nguyên khoáng sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 160 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 161 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 161 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 1 trang 161 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 2 trang 161 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 2 trang 161 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 3 trang 161 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 3 trang 161 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Các tiến bộ khoa học - kĩ thuật nào đã làm cho giá nguyên liệu có xu hướng giảm trong mấy thập kỉ qua?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 163 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 163 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 1 trang 163 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 2 trang 163 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 2 trang 163 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 3 trang 163 SGK Địa lí 10

Giải bài tập 3 trang 163 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất