CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu
Lớp vỏ địa lí

Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Xem chi tiết

Quy luật địa đới

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ Xích đạo đến cực).

Xem chi tiết

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

Xem chi tiết

Quy luật phi địa đới

Quy luật phi địa đới là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 76 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 sgk Địa lí 10

Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất...)

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 sgk Địa lí lớp 10

Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 sgk Địa lí lớp 10

Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 77 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 78 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 78 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 79 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 sgk Địa lí lớp 10

Trình bày khái niệm, nguyên nhân, và các biểu hiện của quy luật địa đới, quy luật phi địa đới?

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 sgk Địa lí lớp 10

Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lí?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất