Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bình chọn:
4.1 trên 48 phiếu
Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng (đất) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì. Độ phì đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí

Xem chi tiết

Các nhân tố hình thành đất

Mọi loại đất đều được hình thành từ những sản phẩm phá huỷ của đá gốc (nham thạch). Những sản phẩm phá huỷ đó được gọi là đá mẹ. Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 63 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 64 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 64 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 64 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 65 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 sgk địa lí 10

Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 sgk địa lí 10

Căn cứ vào đâu để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác như : đá, nước, sinh vật?

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 sgk địa lí 10

Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất.

Xem lời giải