Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bình chọn:
3.9 trên 39 phiếu
Từ vị trí lớp phủ thổ nhưỡng (hình 17), hãy cho biết vai trò của lớp phủ thổ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người. Từ vị trí lớp phủ thổ nhưỡng (hình 17), hãy cho biết vai trò của lớp phủ thổ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đất mà em biết. Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đất mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Các kiểu khí hậu khác nhau trên Trái Đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? Hãy lấỵ ví dụ chứng minh. Các kiểu khí hậu khác nhau trên Trái Đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? Hãy lấỵ ví dụ chứng minh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Tác động của sinh vật có gì khác với tác động của đá mẹ và khí hậu trong sự hình thành đất? Tác động của sinh vật có gì khác với tác động của đá mẹ và khí hậu trong sự hình thành đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, làm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? Hãy cho ví dụ chứng minh. Tác động của con người trong hoạt động sản xuất nông, làm nghiệp có thể làm biến đổi tính chất đất không? Hãy cho ví dụ chứng minh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 65 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 65 SGK Địa lí 10

Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của đất.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 10

Căn cứ vào đâu để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác như : đá, nước, sinh vật?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 10

Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất.

Xem chi tiết