Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bình chọn:
4.6 trên 129 phiếu
Quan sát hình 14.1 (SGK trang 53), hãy kể tên một số khu vực ở một châu lục có chế độ gió mùa. Quan sát hình 14.1 (SGK trang 53), hãy kể tên một số khu vực ở một châu lục có chế độ gió mùa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12.4 (SGK trang 47) và kiến thức đã học, hãy trình bày sự hình thành và hoạt động, của gió biển và gió đất. Dựa vào hình 12.4 (SGK trang 47) và kiến thức đã học, hãy trình bày sự hình thành và hoạt động, của gió biển và gió đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12.5 (SGK trang 47), hãy cho biết ảnh hưởng của gió ở sườn tây khác với gió khi sang sườn đông như thế nào? Khi gió lên cao nhiệt độ không khí giảm bao nhiêu/1000m, khi xuống thấp nhiệt độ không khí tăng bao nhiêu độ/1000m? Dựa vào hình 12.5 (SGK trang 47), hãy cho biết ảnh hưởng của gió ở sườn tây khác với gió khi sang sườn đông như thế nào? Khi gió lên cao nhiệt độ không khí giảm bao nhiêu/1000m, khi xuống thấp nhiệt độ không khí tăng bao nhiêu độ/1000m?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 48 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 48 SGK Địa lí 10

Em hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 48 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 48 SGK Địa lí 10

Dựa vào bình 12.1. hãy trình bày hoạt động của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 48 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 48 SGK Địa lí 10

Dựa vào các hình 12.2 và 12.3, hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở vùng Nam Á và Đông Nam Á.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 48 SGK Địa lí 10 Bài 4 trang 48 SGK Địa lí 10

Dựa vào các hình 12.4. 12.5. hãy trình bày và giải thích hoạt động của gió biển, gió đất và gió fơn.

Xem chi tiết