CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bình chọn:
4.1 trên 171 phiếu
Dựa vào hình 16.3 (SGK trang 60), cho biết vào các ngày có dao động thuỷ triều nhỏ nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng như thế nào? Dựa vào hình 16.3 (SGK trang 60), cho biết vào các ngày có dao động thuỷ triều nhỏ nhất, ở Trái Đất sẽ thấy Mặt Trăng như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Quan sát hình 7.1 (SGK trang 25), mô tả cấu trúc của Trái Đất? Quan sát hình 7.1 (SGK trang 25), mô tả cấu trúc của Trái Đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Quan sát hình 7.2 (SGK trang 26), cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương. Quan sát hình 7.2 (SGK trang 26), cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Quan sát hình 7.1 (SGK trang 25), cho biết lớp Manti được chia thành mấy tầng? Giới hạn của mỗi tầng? Quan sát hình 7.1 (SGK trang 25), cho biết lớp Manti được chia thành mấy tầng? Giới hạn của mỗi tầng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 7.3, cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào? Dựa vào hình 7.3, cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Quan sát hình 7.4 (SGK trang 28), cho biết hai cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của mỗi cách tiếp xúc. Quan sát hình 7.4 (SGK trang 28), cho biết hai cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của mỗi cách tiếp xúc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 28 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 28 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 7.1 (SGK trang 25) và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của Trái Đất (vị trí, độ dày, đặc điểm).

Xem chi tiết
Bài 2 trang 28 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 28 SGK Địa lí 10

Trình bày những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các dãy núi uốn nếp. Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các dãy núi uốn nếp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 31 SGK Địa lí 10

Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 31 SGK Địa lí 10

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Xem chi tiết
Vì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất? Vì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận sôtrang 32 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh? Vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Hãy kể tên một vài dạng địa hình cacxtơ mà em biết. Hãy kể tên một vài dạng địa hình cacxtơ mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 10

Ngoại lực là gì? Vì sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 34 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 34 SGK Địa lí 10

Sự khác nhau giữa phong hoá lí học, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 34 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 34 SGK Địa lí 10

Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.

Xem chi tiết
Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết. Hãy kể tên một số dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, do gió và sóng biển mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 37 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 37 SGK Địa lí 10

Quá trình bóc mòn là gì ? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 37 SGK Địa lí 10

Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình : phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất