CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bình chọn:
4.1 trên 172 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 60 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 60 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 25 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 25 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 26 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 26 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 26 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 26 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 27 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 27 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 27 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 27 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 28 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 28 sgk địa lí 10

Dựa vào hình 7.1 (SGK trang 25) và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của Trái Đất (vị trí, độ dày, đặc điểm).

Xem chi tiết

Bài 2 trang 28 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 28 sgk địa lí 10

Trình bày những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 31 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 31 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 31 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 31 sgk địa lí 10

Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 31 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 31 sgk địa lí 10

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 32 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 32 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận sôtrang 32 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 32 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 32 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 34 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 34 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 34 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 34 sgk địa lí 10

Ngoại lực là gì? Vì sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 34 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 34 sgk địa lí 10

Sự khác nhau giữa phong hoá lí học, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 34 sgk địa lí 10 Bài 3 trang 34 sgk địa lí 10

Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 37 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 37 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 37 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 37 sgk địa lí 10

Quá trình bóc mòn là gì ? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 37 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 37 sgk địa lí 10

Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình : phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài