CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bình chọn:
4.1 trên 172 phiếu
Bài 2 trang 52 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 52 sgk địa lí 10

Dựa vào hình 13.1 hãy trình bày và giải thích tình hình lượng mưa phân bố theo vĩ độ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 sgk địa lí 10 Bài 3 trang 52 sgk địa lí 10

Bài 3. Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 30 độ B từ đông sang tây.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 55 sgk Địa lí lớp 10

Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ. Đọc bản đồ, tìm hiểu sự phân hóa khí hậu ở một số đới

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 55 sgk Địa lí lớp 10

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu. a) Đọc các biểu đồ.b) So sánh những điểm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậu.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 56 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 56 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 57 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 57 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 57 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 57 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 57 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 57 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 57 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 58 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 58 sgk địa lí 10

Dựa vào hình 15 hãy chứng minh rằng : nước trên Trái Đất tham gia vào nhiều vòng tuần hoàn, cuối cùng trở thành một đường vòng khép kín.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 58 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 58 sgk địa lí 10

Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 60 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 60 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 61 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 61 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 62 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 62 sgk địa lí 10

Hãy cho biết nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần mà em biết.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 62 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 62 sgk địa lí 10

Dựa vào các hình 16.1. 16.2. 16.3, hãy nhận xét vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường như thế nào? Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều kém như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 62 sgk địa lí 10 Bài 3 trang 62 sgk địa lí 10

Dựa vào hình 16.4 và kiến thức đã học, hãy cho biết: Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ấm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao? Ở vùng ôn đới bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 63 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 63 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 64 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 64 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 64 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 64 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 64 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 64 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 64 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 65 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 65 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài