CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bình chọn:
4.1 trên 172 phiếu
Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 10

Xác định trên hình 10 và bản đồ Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa, bản đồ Tự nhiên Thế giới các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 38 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 38 sgk Địa lí lớp 10

Nhận xét về sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 39 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 39 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 42 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 42 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 43 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 43 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 43 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 43 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 43 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 43 sgk địa lí 10

Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 43 sgk địa lí 10

Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 sgk địa lí 10 Bài 3 trang 43 sgk địa lí 10

Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xa đại dương.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 45 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 45 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 47 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 47 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 48 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 48 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 48 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 48 sgk địa lí 10

Em hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 48 sgk địa lí 10 Bài 2 trang 48 sgk địa lí 10

Dựa vào bình 12.1. hãy trình bày hoạt động của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 48 sgk địa lí 10 Bài 3 trang 48 sgk địa lí 10

Dựa vào các hình 12.2 và 12.3, hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở vùng Nam Á và Đông Nam Á.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 48 sgk địa lí 10 Bài 4 trang 48 sgk địa lí 10

Dựa vào các hình 12.4. 12.5. hãy trình bày và giải thích hoạt động của gió biển, gió đất và gió fơn.

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 50 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 50 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 50 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 50 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 52 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 52 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 52 sgk địa lí 10 Bài 1 trang 52 sgk địa lí 10

Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài