Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bình chọn:
4 trên 91 phiếu
Thuỷ quyển

Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước trong các biến, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển.

Xem chi tiết

Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông

Ở miền khí hậu nóng hoặc những nơi địa hình thấp của khu vực khí hậu ôn, nguồn tiếp nước chủ yếu là nước mưa, nên chế độ nước sông ở từng nơi phụ thuộc vào sự phân bố lượng nước mưa trong năm của nơi đó,

Xem chi tiết

Một số sông lớn trên Trái Đất

Sông Nin có diện tích lưu vực 2 881 000 km2 với chiều dài nhất thế giới 6685 km, chảy theo hướng nam - bắc qua ba miền khí hậu khác nhau.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 56 Địa lí 10

Dựa vào hình 15, hãy trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 57 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 57 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 57 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 57 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 sgk địa lí 10

Dựa vào hình 15 hãy chứng minh rằng : nước trên Trái Đất tham gia vào nhiều vòng tuần hoàn, cuối cùng trở thành một đường vòng khép kín.

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 sgk địa lí 10

Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.

Xem lời giải