Bình chọn:
4.6 trên 147 phiếu
Dựa vào bảng số liệu trang 82 SGK Địa lí 10, em hãy nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới và xu hướng phát triển dân số thế giới trong tương lai? Dựa vào bảng số liệu trang 82 SGK Địa lí 10, em hãy nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới và xu hướng phát triển dân số thế giới trong tương lai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 22.1, em hãy nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới và ở các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì năm 1950- 2005? Dựa vào hình 22.1, em hãy nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới và ở các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì năm 1950- 2005?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 22.2, em hãy nhận xét tỉ suất thô của toàn thế giới và ở các nước phát triển, các nước đang phát triển thời kì 1950- 2005. Dựa vào hình 22.2, em hãy nhận xét tỉ suất thô của toàn thế giới và ở các nước phát triển, các nước đang phát triển thời kì 1950- 2005.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 22.3, e hãy cho biết: Các nước được chia thành mấy nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên khác nhau? Tên một vài quốc gia tiêu biểu trong mỗi nhóm? Nhận xét? Dựa vào hình 22.3, e hãy cho biết: Các nước được chia thành mấy nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên khác nhau? Tên một vài quốc gia tiêu biểu trong mỗi nhóm? Nhận xét?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ trang 85 SGK Địa lí 10, em hãy nêu hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển. Dựa vào sơ đồ trang 85 SGK Địa lí 10, em hãy nêu hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 10

Giả sự tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2 % và không thay đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 10

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 86 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 86 SGK Địa lí 10

Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số ở địa phương đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường.

Xem chi tiết
Cơ cấu dân số theo thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước? Cơ cấu dân số theo thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế- xã hội? Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế- xã hội?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào hình 23.2, em hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước? Dựa vào hình 23.2, em hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 92 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 92 SGK Địa lí 10

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi? Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 92 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 92 SGK Địa lí 10

Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 92 SGK Địa lí 10 Bài 3 trang 92 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và Việt Nam năm 2000. Nhận xét

Xem chi tiết
Dựa vào bảng số liệu 24.1, em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới. Dựa vào bảng số liệu 24.1, em hãy nhận xét về tình hình phân bố dân cư trên thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 24.2, hãy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650-2005 Dựa vào bảng 24.2, hãy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650-2005

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới thời kì 1900-2005. Em có nhận xét gì về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn trên thế giới thời kì 1900-2005.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết: Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất? Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhhất? Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết: Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất? Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết
Bài 1 trang 97 SGK Địa lí 10 Bài 1 trang 97 SGK Địa lí 10

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 97 SGK Địa lí 10 Bài 2 trang 97 SGK Địa lí 10

Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay