CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bình chọn:
4.6 trên 147 phiếu
Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 82 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 82 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 83 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 83 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 84 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 84 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 85 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 85 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 85 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 85 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 86 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Giả sự tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2 % và không thay đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 86 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 86 sgk Địa lí lớp 10 Bài 3 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số ở địa phương đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường.

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 89 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 89 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 90 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 90 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 91 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 91 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 92 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi? Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 92 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 92 sgk Địa lí lớp 10 Bài 3 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Cho bảng số liệu: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-co và Việt Nam năm 2000. Nhận xét

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 93 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 93 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 94 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 94 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 95 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 95 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 96 Địa lí 10- Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 96 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Địa lí 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 97 sgk Địa lí lớp 10 Bài 1 trang 97 sgk Địa lí lớp 10

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 97 sgk Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 97 sgk Địa lí lớp 10

Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình quần cư thành thị và quần cư nông thôn?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài