CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bình chọn:
4.6 trên 147 phiếu
Cơ cấu dân số theo giới

Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân. Đơn vị tính bằng phần trăm (%).

Xem chi tiết

Dân số và tình hình phát triển

heo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, tính đến giữa năm 2005 dân số thế giới là 6 477 triệu người trong tổng số trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

Xem chi tiết

Khái niệm phân bố dân cư

Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội.

Xem chi tiết

Khái niệm các loại hình quần cư

Quần cư là hình thức biểu hiện cụ thể của việc phân bố dân cư trên bề mặt Trái Đất, bao gồm mạng lưới các đặc điểm dân cư tồn trên một lãnh thổ nhất định.

Xem chi tiết

Cơ cấu dân số theo lao động

Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

Xem chi tiết

Gia tăng dân số - Địa lý 10

Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định : sinh đẻ và tử vong.

Xem chi tiết

Khái niệm đô thị hóa

Đô thị hóa là một quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các đặc điểm dân cư đô thị

Xem chi tiết

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 82 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 83 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 84 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 4 - SGK Trang 85 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 5 - SGK Trang 85 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 85 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Giả sự tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2 % và không thay đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 sgk Địa lí lớp 10

Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số ở địa phương đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường.

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 89 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 90 SGK Địa lí 10

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế - xã hội?

Xem lời giải

Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 91 Địa lí 10-

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Địa lí 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi? Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 sgk Địa lí lớp 10

Có những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất