Trả lời câu hỏi mục III trang 37 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


1. Khí oxygen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích không khí? 2. Khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Khí oxygen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích không khí?
2. Khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí?

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Khí oxygen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích không khí?

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Khí oxygen chiếm 21% thể tích không khí


Câu 2

Video hướng dẫn giải

Khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí?


Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Nitơ có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí (78%)

 

Loigiaihay.com
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11: Oxygen. Không khí