Trả lời câu hỏi mục I trang 13 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lựa chọn loại kính lúp trong Hình 3.1 a) kính lúp cầm tay, b) kính lúp để bàn có đèn, c) kính lúp đeo mắt để thực hiện các công việc sau:

- Đọc sách

- Sữa chữa đồng hồ

- Soi mẫu vải

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm từng loại tính lúp thuận tiện cho công việc nào.

Lời giải chi tiết

  • Đọc sách: (b) kính lúp để bàn có đèn
  • Sữa chữa đồng hồ: (c) kính lúp đeo mắt
  • Soi mẫu vải: (a) kính lúp cầm tay

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Sử dụng kính lúp