Trả lời câu hỏi mục 3 trang 74 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH1

Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi.

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu vật.

Lời giải chi tiết:

- Các tế bào biểu bì hành tây

- Các tế bào niêm mạc miệng

CH2

Dựa vào hình ảnh quan sát được, em hãy nêu các thành phần của mỗi loại tế bào rồi hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây.

Phương pháp giải:

Lý thuyết cấu tạo các thành phần tế bào và quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

CH3

Trả lời câu hỏi:

a) Thành phần nào em quan sát thấy ở cả hai loại tế bào?

b) Đặc điểm nào giúp em phân biệt được tế bào hành tây với tế bào niêm mạc miệng?

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) Thành phần quan sát được ở cả hai loại tế bào là: Màng tế bào, nhân tế bào, tế bào chất.

b) Đặc điểm phân biệt hai loại tế bào là:

- Tế bào hành tây có thành tế bào bao ngoài màng tế bào, hình dạng các tế bào ổn định, hình thuôn dài, xếp đều đặn.

- Tế bào niêm mạc miệng không có thành tế bào, hình dạng các tế bào khác nhau, không đều.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu