Trả lời câu hỏi mục 3 trang 114 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Mô tả các loại nấm mốc trên mẫu vật đã chuẩn bị theo các tiêu chí trong bảng sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH1

Mô tả các loại nấm mốc trên mẫu vật đã chuẩn bị theo các tiêu chí trong bảng sau.

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu.

Lời giải chi tiết:

CH2

Dựa vào kết quả quan sát các thành phần cấu tạo của mỗi mẫu nấm đã chuẩn bị, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu vật và so sánh với hình cấu tạo nấm.

Lời giải chi tiết:

CH3

Vẽ vào vở hình ảnh một số loại nấm đã quan sát, chú thích các bộ phận của nấm.

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu vật.

Lời giải chi tiết:

- Nấm sò:

- Nấm linh chi:

- Nấm kim châm:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu