Trả lời hoạt động 1 mục II trang 152 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu l0 = 25cm. Chiều dài l của lò xo khi bị kéo dãn bởi các vật treo có khối lượng m khác nhau được cho trong bảng dưới đây. Hãy cho biết các độ lớn cần ghi vào các ô có dấu (?).

m (g)

10

20

30

40

50

60

l (cm)

25,5

?

26,5

27

?

?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.

Lời giải chi tiết

Từ bảng số liệu ta có:

+ Khi m1 = 10 thì l1 = 25,5 cm

=> \(\Delta {l_1} = {l_1} - {l_0} = 25,5 - 25 = 0,5cm\)

+ Khi m3 = 30 = 3m1 thì l1 = 26,5 cm => \(\Delta {l_2} = {l_2} - {l_0} = 26,5 - 25 = 1,5cm = 3\Delta {l_1}\)

Suy ra: Mối liên hệ giữa độ giãn của lò xo và khối lượng vật treo là:

Khi khối lượng m tăng 2, 3, 4,…lần thì độ giãn cũng tăng 2, 3, 4, … lần

Ta có kết quả sau:

m (g)

10

20

30

40

50

60

l (cm)

25,5

26

26,5

27

27,5

28

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 42: Biến dạng của lò xo