Trả lời câu hỏi mục 1 trang 70 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 20.1 và trả lời các câu hỏi:

1. Kích thước tế bào chất và nhân thay đổi thế nào khi tế bào lớn lên?

2. Tế bào có lớn lên mãi được không? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình

Lời giải chi tiết

1. Kích thước tế bào chất và nhân tăng dần lên khi tế bào lớn lên.

2. Tế bào không lớn lên mãi được. Vì khi tế bào lớn đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu