Trả lời Câu hỏi 1 mục I trang 160 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ của lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát, phân tích hiện tượng thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Vì khi có nước trong hộp, nước làm cản trở chuyển động của xe lăn nên cần lực lớn hơn để kéo được xe lăn. Do đó, số chỉ lực kế khi có nước lớn hơn khi chưa có nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 45: Lực cản của nước