Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Có người nói ban ngày Mặt Trời chuyển động trên bầu trời từ Đông sang Tây. Em nghĩ gì về điều này?

Đề bài

Có người nói ban ngày Mặt Trời chuyển động trên bầu trời từ Đông sang Tây. Em nghĩ gì về điều này?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chúng ta ở trên Trái Đất, mà Trái Đất thì quay xung quanh Mặt Trời. Do đó, ta có cảm giác ban ngày Mặt Trời chuyển động trên bầu trời từ Đông sang Tây.


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí