Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 171 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong ba cách đun nước ở hình bên, cách đun nào ít hao phí năng lượng nhất? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tiễn.

Lời giải chi tiết

Cách đun nước bằng cách dùng ấm điện ít hao phí năng lượng nhất. Vì gần như toàn bộ năng lượng cung cấp cho ấm sẽ làm nóng nước. Còn ở hai cách đun còn lại có nhiều năng lượng bị tổn thất ra bên ngoài môi trường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 49: Năng lượng hao phí


Hỏi bài