Trả lời Câu hỏi 1 mục II trang 167 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng bảng 47.1/SGK -166.

Lời giải chi tiết

- Hình a: Năng lượng ánh sáng

- Hình b: Thế năng hấp dẫn

- Hình c: Điện năng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu