Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?


Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?

Đề bài

Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính?

Lời giải chi tiết

- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái thông quá thụ tinh tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thế mới.

- Sinh sản hữu tính khác sinh sản vô tính là có sự tham gia của cả 2 loại giao tử, có thụ tinh tạo hợp tử.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí