Bài 15. Tiêu hóa

Bình chọn:
4 trên 45 phiếu
Hãy trình bày tiêu hóa ở các nhóm động vật.

Hãy trình bày tiêu hóa ở các nhóm động vật.

Xem lời giải

Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt.

Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt.

Xem lời giải

Hãy nêu rõ bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt.

Hãy nêu rõ bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Quan sát hình 15.2, hãy nêu rõ do đâu bề mặt hấp thụ của ruột có thể tăng lên hàng nhìn lần

Quan sát hình 15.2, hãy nêu rõ do đâu bề mặt hấp thụ của ruột có thể tăng lên hàng nhìn lần

Xem lời giải

Câu 1 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem lời giải