Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu
Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ bản chất hóa học của quá trình quang hợp và giải thích tại sao lại gọi quá trình quang hợp là quá trình ôxi hóa - khử? Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ bản chất hóa học của quá trình quang hợp và giải thích tại sao lại gọi quá trình quang hợp là quá trình ôxi hóa - khử?

Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ bản chất hóa học của quá trình quang hợp và giải thích tại sao lại gọi quá trình quang hợp là quá trình ôxi hóa - khử?

Xem chi tiết

Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM. Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

giải câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định C02 ở thực vật C4 và CAM.

Xem chi tiết

Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiếtHỏi bài