Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu
Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính? Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính?

Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính?

Xem chi tiết
Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây. Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây.

Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây. Sau khi điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng trên em có nhận xét gì về hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

Xem chi tiết
Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới

Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?

Xem chi tiết
Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được? Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?

Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?

Xem chi tiết
Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính? Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?

Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?

Xem chi tiết
Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính? Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính?

Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết


Gửi bài