B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy trình bày tiêu hóa ở các nhóm động vật. Hãy trình bày tiêu hóa ở các nhóm động vật.

Hãy trình bày tiêu hóa ở các nhóm động vật.

Xem chi tiết
Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt. Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt.

Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt.

Xem chi tiết
Hãy nêu rõ bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt. Hãy nêu rõ bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt.

Hãy nêu rõ bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt.

Xem chi tiết
Quan sát hình 15.2, hãy nêu rõ do đâu bề mặt hấp thụ của ruột có thể tăng lên hàng nhìn lần Quan sát hình 15.2, hãy nêu rõ do đâu bề mặt hấp thụ của ruột có thể tăng lên hàng nhìn lần

Quan sát hình 15.2, hãy nêu rõ do đâu bề mặt hấp thụ của ruột có thể tăng lên hàng nhìn lần

Xem chi tiết
Câu 1 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Quá trình tiêu hóa ở trâu, bò diễn ra như thế nào? Quá trình tiêu hóa ở trâu, bò diễn ra như thế nào?

Quá trình tiêu hóa ở trâu, bò diễn ra như thế nào?

Xem chi tiết
Vì sao nói ″lôi thôi như cá trồi lòi ruột″? (Cá trôi, cá trắm ăn gì?) Vì sao nói ″lôi thôi như cá trồi lòi ruột″? (Cá trôi, cá trắm ăn gì?)

Vì sao nói ″lôi thôi như cá trồi lòi ruột″? (Cá trôi, cá trắm ăn gì?)

Xem chi tiết
Câu 1 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 5 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 2 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 3 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao Câu 4 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài